Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

Trong thời gian vừa qua, mình có may mắn được tham gia một khóa học Agile Leadership và nhận thấy một số điều rất bổ ích. Qua khóa học, mình được giới thiệu về phương pháp quản lý 3.0. Không giống với các phương pháp quản lý 1.0 (Like a machine) và 2.0 (Like a sport) trước đây, phương pháp quản lý 3.0 (Like a community) tập trung vào quản lý hệ thống thay vì quản lý con người. Nếu nói rộng ra, nga

Xem thêm...