Cấu trúc Folder trong VPS Linux

Ở bài trước chúng ta đã được học cách kết nối VPS với Putty và cũng tìm hiểu sơ lược về lệnh Command Line trong VPS, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một phần cũng không kém quan trọng đó là xem cấu trúc folder của một VPS Linux. 

1. Cấu trúc thư mục VPS Linux

Trong hệ thống Linux có rất nhiều thư mục và mỗi thư mục có một nhiệm vụ khác nhau. Nói là nhiều nhưng so sánh với Windows thì linux đơn giản hơn rất nhiều, và thao tác với nó đa số thông qua command line nên nhìn rất chuyên nghiệp. VPS cũng là một máy tính nên khi bạn cài Linux xong nó cũng có đầy đủ các folder đó.

Để xem danh sách các folder thì bạn cần phải đăng nhập vào VPS, sau đó chạy trỏ đến thư mục home bằng lệnh cd /.

Các bạn để ý kỹ ở hai dòng trong hình nhé, dấu ~ thể hiện là bạn đang ở thư mục của user root, còn dấu / thể hiện là bạn đang ở thư mục gốc (home) của Linux.

Để xem danh sách các folder thì tại thư mục home thì bạn thực hiện lệnh sau ls

Trong danh sách các folder đó bạn cần quan tâm đến một số folder như trong hình sau:

Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng của các folder đó.

2. Chức năng của các folder trong VPS Linux

Sau đây là phần giải thích một số folder ở phần 1.

Thư mục gốc / 

Đây là thư mục có cấp thấp nhất, nó chứa tất cả những thư mục và file làm việc của VPS. Tại thư mục này chỉ có user root mới có quyền làm việc trên nó.

Lệnh chuyển tới cd /.

/bin

Đây là thư mục chứa các tập tin thực thi các lệnh của Linux như lệnh ls, nano, grep ... ngoài ra nó cũng chứa các lệnh do user tự định nghĩa. Tất cả các người dùng trên hệ thống đều có quyền sử dụng các lệnh này.

Lệnh chuyển tới: cd /bin.

/sbin

Thư mục chứa các tập tin thực thi của hệ thống, nó cũng có chức năng giống như thư mục bin, tuy nhiên sự khác biệt đó là nó chỉ dành cho người quản trị viên dùng để quản trị hệ thống. Các thư mục thực thi đó là iptables, reboot, fsck, ...

Lệnh chuyển tới: cd /sbin

/etc

Thư mục chứa các tập tin cấu hình của hệ thống và chạy cho tất cả các chương trình trên Linux, cấu hình cho chương trình khởi động hoặc các chương trình đơn lẻ khác như /etc/ssh/sshd_config/etc/my.cnf.

Lệnh chuyển tới: cd /etc

/dev

Chứa các tập tin thiết bị như thiết bị đầu cuối USB, hoặc bất kì một thiết bị nào được gắn vào hệ thống, ví dụ /dev/sdadev/usbmon0.

Lệnh chuyển tới: cd /dev

/proc

Thư mục chứa thông tin về tiến trình của hệ thống, các tập tin này sẽ chứa các tiến trình đang chạy.

Lệnh chuyển tới cd /proc

/var

Đây là các tập tin biến đổi, dung lượng của nó sẽ lớn dần theo thời gian. Ví dụ các tập tin hệ thống như log, tập tin lưu trữ dữ liệu, thư điện tử, hàng đợi, ...

Lệnh chuyển tới cd /var

/tmp

Thư mục chứa các tập tin tạm thời, các tập tin tạm sẽ bị xóa khi hệ thống khởi động lại.

Lệnh chuyển tới cd /tmp

/usr

Chứa các tập tin thực thi, thư viện, tài liệu mã nguồn cho các chương trình mức độ thứ hai.

Lệnh chuyển tới cd /usr

/home

Thư mục của người dùng, chứa các tập tin dùng cho hệ thống theo người dùng. Ví dụ /home/freetuts.

Lệnh chuyển tới cd /home

/boot

Chứa các tập tin của chương trình khởi động máy.

Lệnh chuyển tới cd /boot

/lib

Chứa các tập tin thư viện của hệ thống, các tập tin này hỗ trợ cho các tập tin trong thư mục /bin và /sbin.

Lệnh chuyển tới cd /lib

/opt

Chứa các ứng dụng tùy chọn hoặc thêm.

Lệnh chuyển tới cd /otp

/media

Chứa các tập tin thiết bị tháo lắp, ví dụ /media/cdrom cho CD-ROM/media/floppy cho ổ đĩa mềm; /media/cdrecorder cho ổ đĩa ghi CD.

Lệnh chuyển tới cd /media

/srv

Chứa dữ liệu liên quan đến dịch vụ trên máy chủ.

Lệnh chuyển tới cd /srv

Như vậy có rất nhiều thư mục phải không các bạn, và để nhớ hết thì tương đối đơn giản, bạn chỉ cần làm việc với nó một thời gian là sẽ nhớ, hoặc bạn suy diễn ý nghĩa của từng thư mục dựa vào tên tiếng Anh của nó.

3. Các folder cần chú ý trên VPS

Có rất nhiều folder, tuy nhiên khi làm việc với VPS thì chúng ta chỉ cần chú ý tới một số folder sau.

Thư mục Ý nghĩa
/ Thư mục gốc
/etc Chứa các file cấu hình của VPS
/var Chứa các thư mục dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng trên VPS
/home Chứa dữ liệu của từng user đang sử dụng VPS, ngoại trừ user root
/tmp Chứa file tạm
/usr Những file mã nguồn và nó sẽ không thay đổi nội dung sau khi cài đặt
/bin Chứa các lệnh Linux

Trong danh sách 7 thư mục trên thì chúng ta chủ yếu làm việc với ba thư mục đó là:

  • /etc
  • /home
  • /var

4. Tự thực hành xem các file trong từng folder

Bây giờ để dễ nhớ thì bạn hãy sử dụng lệnh cd để di chuyển qua các folder, sau đó sử dụng lệnhls để xem các file của từng folder đó. Như trong hình là mình xem cho thư mục /bin.

5. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong danh sách các folder quan trọng trong hệ điều hành Linux nói chung và VPS nói riêng. Đối với VPS thì bạn chỉ cần chú ý đến một số thư mục mà ở mục 3 mình đã liệt kê nhé. Bài này mình xin dừng ở đây, bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu danh sách các lệnh hay dùng để thao tác trên Linux và VPS.

Bài viết liên quan


TungChemBlog

Bài viết bạn đang xem được viết bởi TungChemBlog, là người thường đăng bài và comment dạo trên TungChemBlog